menu

zespół

studio nagraniowe

realizacje

wydawnictwo

skan records

kontakt

english version

powrót

SOLIDA Paweł Pindur realizuje projekt w ramach:

Działania: 3.2. Innowacje w MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego).

Tytuł projektu: Wdrożenie nowatorskich rozwiązań w celu wprowadzenia na rynek innowacyjnej usługi wielowymiarowego projektowania muzyki elektronicznej w czasie rzeczywistym.

Celem projektu jest wprowadzenie na rynek innowacyjnej w skali świata usługi – wielowymiarowego projektowania muzyki elektronicznej w czasie rzeczywistym, poprzez zastosowanie innowacyjnego procesu jej tworzenia.

Do osiągnięcia w/w celu niezbędne jest wprowadzenie w Firmie nowoczesnych technologii elektroniczno-informatyczno-komunikacyjnych. Tym samym konieczna jest realizacja inwestycji polegającej na zakupie zestawu nowoczesnych urządzeń, które tworzyć będą kompletną i unikatową przestrzeń do tworzenia muzyki elektronicznej.

Inwestycja przyczyni się do wzrostu pozycji konkurencyjnej Firmy na rynku krajowym i zagranicznym.

Wartość projektu: 3 415 000,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 1 536 750,00 PLN

powrót